Nowoci
 

Zasada dziaania klimatyzacji.

Tak naprawd klimatyzator suy do transportowania energii cieplnej z pierwszego rodowiska do drugiego.
W skad systemu klimatyzacji wchodzi jednostka zewntrzna, wewntrzna i instalacja freonowa przeznaczon do transportu freonu pomidzy jednostk wewntrzn a zewntrzn.

Majc wiadomo, i przekazanie energii cieplnej z rodowiska o niszej temperaturze do rodowiska o wyszej temperaturze jest niemoliwe z powodu podstawowych praw termodynamiki.
W instalacji klimatyzacji problem ten zosta rozwizany dziki wykorzystaniu specjalnego przekanika ciepa zdolnego do zmiany swojej temperatury w skutek zmiany cinienia.
Takim czynnikiem chodniczym jest R-410A posiadajcy zdolno do przenoszenia energii cieplnej z otoczenia w temperaturach od -20oC. Dzieje si tak poniewa czynnik chodniczy wewntrz systemu klimatyzacji zmienia stan skupienia z lotnego w cieky. W chwili gdy czynnik chodniczy posiada stan skupienia lotny jego temperatura jest nisza od temperatury powietrza atmosferycznego przez co energia cieplna z powietrza jest wstanie przej do czynnika chodniczego, gdyby temperatura czynnika chodniczego w stanie skupienia gazowym bya by wysza od temperatury powietrza zewntrznego, transmisja ciepa byaby niewykonywalna w skutek ogranicze spowodowanych zasadami termodynamiki. Rnica pomidzy ciepem powietrza a czynnikiem R-410A wpywa w znacznym stopniu na wydajno systemu.

W trybie pracy chodzenia, gdy temperatura powietrza zewntrznego jest za wysoka przejcie ciepa z instalacji klimatyzacji jest niewykonalne albo niewydajne. Ta sama regua dotyczy te trybu ogrzewania, ale w tym przypadku kierunek transferu ciepa jest odwrcony wskutek czego ciepo zostaje odebrane z powietrza na zewntrz, po czym zostaje oddane do czynnika chodniczego w stanie skupienia gazowym a nastpnie jego skroplenie wraz z podniesieniem temperatury czynnika R-410A i przekazanie energii cieplnej od czynnika do powietrza znajdujcego si w pomieszczeniu przez jednostk wewntrzn a nastpnie rozprenie czynnika chodniczego z powrotem do stanu lotnego i powtrzenie caego cyklu.

Podstawowe funkcje klimatyzacji.

standardow funkcj klimatyzacji jest oczywicie chodzenie powietrza polegajce na transmisji energii cieplnej z pomieszczenia do powietrza atmosferycznego w celu obnienia temperatury powietrza wewntrznego do podanych warunkw.

Funkcja ogrzewania. W celu zapewnienia caorocznych komfortowych warunkw przez okrgy rok ukad pracy czynnika chodniczego zosta standardowo wyposaony w zawr czwr drogowy pozwalajcy na odwrcenie transportu energii cieplnej w celu ogrzania pomieszczenia w skutek odebrania energii cieplnej z powietrza na zewntrz zamiast z pomieszczenia i przekazanie go do jednostki wewntrznej. Obecna wydajno klimatyzatorw umoliwia osigniecie niszych kosztw ogrzewania w porwnaniu do tradycyjnych metod ogrzewania w okresie wiosennym i jesiennym.Klimatyzacja Bydgoszcz klimeo zapraszamy do zakupw.

W celu uzyskania jak najbardziej komfortowych warunkw dla osb uczulonych wikszo klimatyzatorw wiodcych producentw jest wyposaona w odpowiednie filtry przeznaczone do usuwania zanieczyszcze powietrza znajdujcych si w powietrzu. Dziki czemu klimatyzowane powietrze jest komfortowe dla alergikw.

Opcja osuszania. Wilgotno powietrza jest w znacznym stopniu zalena od temperatury powietrza, wic w celu zmiany temperatury powietrza wymagane jest wycignicie wody z powietrza. Regulacja wilgotnoci powietrza wpywa w sposb korzystny na komfort, ywotno pomieszcze i eliminuje moliwo pojawienia si pleni.

Tagi: chodzenie, dom, klimatyzacja, komfort, ogrzewanie

 

 

 

Copyright 2010 Ciekawe artykuy na silniku WordPress